Jako, że w społeczeństwie wielokulturowym egzystują obok siebie ludzie różnego pochodzenia i wyznający różne systemy wartości, struktura ta wyróżnia się wieloma specyficznymi cechami.

Co jest więc najbardziej charakterystyczne dla społeczeństwa wielokulturowego? Przede wszystkim jest to konieczność pogodzenia przez władze interesów wielu kultur i umożliwienie każdej z nich rozwijania się bez szkody dla pozostałych.

Z tego właśnie powodu państwa wielokulturowe to zazwyczaj kraje liberalnej demokracji, w których bardzo dba się o zachowanie neutralności religijnej i światopoglądowej.

Bardzo dobrze widać to na przykładzie Francji, gdzie w miejscach publicznych nie wolno eksponować żadnych symboli religijnych.

Każda kultura tworząca społeczeństwo wielokulturowe ma również prawo do uczestnictwa w życiu publicznym i zabierania głosu w istotnych dla kraju sprawach.

Warto zauważyć także, że nie ma tu znaczenia jej liczebność – nawet jeśli jest w zdecydowanej mniejszości, władza i tak liczy się z jej zdaniem.

http://aspazja.pl/zabiegi/przedluzanie-rzes-veralash www.bvp-sidir.pl www.katalizatorsamochodowy.com.pl