Kanada to jedno z najbardziej typowych społeczeństw wielokulturowych na świecie. Często postrzegana jest wręcz jako wzór wielokulturowości, a polityka dotycząca tej kwestii znajduje się wśród priorytetów rządu federalnego już od premiera Pierre’a Trudeau, czyli od lat 60.

ubiegłego wieku. Działania władz (federalnych i prowincjonalnych) przejawiają się przede wszystkim w udzielaniu szerokiej pomocy finansowej i merytorycznej wszystkim grupom etnicznym zamieszkującym teren Kanady.

O tym, że ich interesy są dla kraju bardzo istotne świadczy także fakt, iż w rządzie funkcjonuje osobny minister ds. wielokulturowości.

Kanadę należy przedstawiać jako wzór również przez jej działania w wielokulturowej edukacji. W kraju tym wspiera się bowiem nauczanie w innych językach niż oficjalne.

Programy nauczania takich szkół mają nawet szanse zostać zakwalifikowane do prowincjonalnych systemów szkół podstawowych i średnich. Na takich prawach funkcjonuje nawet polonijna szkoła im.

Henryka Sienkiewicza w Edmonton.

http://stomatologiczne.net.pl/protetyka/ Aparaty na zęby Gorzów Wielkopolski kursowo.zagadać.com.pl