Religia jest istotnym obszarem różnicującym narody.

Wyznanie oraz przyjęty system praktyk religijnych w znaczącym stopniu rzutuje na wzajemne relacje i stosunki pomiędzy ludźmi.

Co może łączyć naród polski z narodami: węgierskim, rumuńskim oraz mołdawskim? Otóż, okazuje się, że wymienione kraje należą do najbardziej religijnych na tle całej Europy, z taką jednak różnicą, że jedne statystyki podają, iż jesteśmy pod tym względem nieco za Węgrami, Rumunami i mieszkańcami Mołdawii, a inne, że jest wręcz odwrotnie.

Tak, czy inaczej wyznawana religia to istotny czynnik różnicujący kraje pod względem tradycji, mentalności, czy sposobu patrzenia na świat.

Narody chrześcijańskie będą mieć odmienne obrzędy i daty ważnych świąt, niż na przykład protestanci, czy prawosławni.

Nie mówiąc już o wyznawcach islamu, który wpływa na większość aspektów życia jego wyznawców.

Wiara może być czynnikiem jednoczącym narody o tym samym wyznaniu, w trudnych dla nich momentach, tak samo jak może przyczyniać się do konfliktów, a nawet wojen wyznaniowych, jeśli tylko dany naród posiada inne przekonania i motywacje, niż druga strona.

http://eretina.pl/choroby-siatkowki/ aparaty ruchome gorzów wlkp.